شیشه

26, ژوئن, 2020

تمیز کردن شیشه های پنجره

پنجره های کثیف قطعا می تواند ظاهر خانه را خراب کند. نباید گذاشت گرد و خاک روی پنجره ها بنشیند.تمیز کردن شیشه های پنجره کار سختی نیست فقط...
18, ژوئن, 2020
پارتیشن بندی با شیشه دوجداره در محیط داخلی ساختمان

پارتیشن بندی با شیشه دوجداره در محیط داخلی ساختمان

پارتیشن بندی با شیشه دوجداره در محیط داخلی ساختمان در واقع همان دیواری است که با شیشه دوجداره یا شیشه‌های معمولی ایجاد می‌شود.
11, ژوئن, 2020
انواع شیشه ها در پنجره

انواع شیشه ها در پنجره

قطعا شیشه یکی از مهمترین بخش در تشخیص یک پنجره است. شیشه ها انواع زیادی دارند و هر کدام بسیار در انتخاب پنجره شما تأثیر میگذارند. […]