سنتی

10, نوامبر, 2020
در و پنجره سنتی یا ارسی

در و پنجره سنتی یا ارسی

در و پنجره سنتی یا ارسی ها جدا کننده ی فضا اتاق و حیاط (ایوان) می باشد یا میان دو تالار قرار می گیرند تا در موقع لزوم درب آن ها باز ...