تکنولوژی جدید

16, ژوئن, 2020
پنجره‌ دوجداره هوشمند و شیشه های مات شونده

پنجره‌ دوجداره هوشمند و شیشه های مات شونده

یکی از بخش‌های مهم در این زمینه، صنعت تولید درب و پنجره و در راستای آن، تولید پنجره‌ دوجداره هوشمند و شیشه های مات شونده بود.