توری

25, آوریل, 2020

توری پنجره های دوجداره

باز گذاشتن پنجره ها در ساعاتی از روز راه خوبی برای ایجاد جریان هوا در خانه می باشد. اما بهتر است از توری پنجره های دوجداره […]