بخار

19, ژانویه, 2021
بخار داخل شیشه در و پنجره دوجداره

بخار داخل شیشه در و پنجره دوجداره

البته کنار این مزایا معایبی هم دارند که قابل چشم‌پوشی نیست. به عنوان مثال زمانی که بخار داخل شیشه در و پنجره دوجداره بوجود می آید.