پنجره آلومینیومی

پنجره آلومینیومی

11, اسفند, 1397
زودرن پنجره آلومینیومی پنجره فیکس

پنجره UPVC و آلومینیومی ثابت

یکی از متداول ترین پنجره ها، نوع پنجره UPVC و آلومینیومی ثابت آن است. بسته به شرایط محیط می توان از این نوع پنجره استفاده کرد. […]
20, اسفند, 1397
زودرن-پنجره آلومینیومی-انرژی

انرژی در پنجره upvc و آلومینیومی

براساس بررسی های انجام شده،بین ۳۰ تا ۵۰ درصد از اتلاف انرژی در ساختمان از طریق درب و پنجره صورت میگیرد. در همین راستا استفاده از […]
22, فروردین, 1398
زودرن پنجره آلومینیومی تک حالته

یراق تک حالته پنجره

پنجره UPVC و پنجره آلومینیومی تک حالته بر روی یک محور خود بصورت افقی باز می شود. از آنجایی که هنگام بازشدن پنجره UPVC و پنجره […]
2, اردیبهشت, 1398
زودرن-پنجره آلومینیومی-دوحالته

یراق دو حالته پنجره

یراق دو حالته پنجره UPVC و پنجره آلومینیومی دوحالته (Tilt and Turn)، در دوحالت مختلف قابلیت بازشدن دارد. یکی از اهداف مهم در انتخاب پنجره UPVC […]