گالوانیزه در پنجره UPVC

زودرن پنجره یو پی وی سی گالوانیزه

زودرن پنجره یو پی وی سی گالوانیزه

گالوانیزه در پنجره UPVC به عنوان اسکلت پنجره UPVC شناخته می شود. این قطعه فلزی داخل پروفیل پنجره UPVC قرار می گیرد و اصلی ترین عامل جهت عدم افتادگی لنگه پنجره و یا شکست پروفیل می باشد.با توجه به نوع پروفیل پنجره UPVC ضخامت گالوانیزه نیز متفاوت می باشد.

ضرورت استفاده از گالوانیزه در پنجره :

تحمل فشارهای وارده به پنجره از طرف ساختمان و جلوگیری از وارد آمدن صدمه به پروفیل

حفظ عملکرد مطلوب یراق آلات نصب شده روی در و پنجره و خارج نشدن از تنظیم

تحمل فشار ناشی از باد بر سطح پنجره خصوصاً در بناهای مرتفع

جلوگیری از انقباض و انبساط پنجره و تغییر حالت آن در شرایط آب و هوایی گوناگون

تقویت و ثبات اتصال پنجره به ساختمان

قابلیت تحمل فشار ناشی از وزن شیشه بر روی پروفیل

گالوانیزه در پنجره UPVC

تولید گالوانیزه در پنجره UPVC

ورق های گرمادیده گالوانیزه برای افزایش طول عمر و مقاومت در برابر خوردگی ، بوسیله زینک روکش می شوند، که این روکش گالوانیزه در هنگام شکل دهی و خم به هیچ وجه از گالوانیزه جدا نخواهد شد و در برابر آتش و سایر عوامل خارجی مانند زنگ زدگی از خود مقاومت نشان می دهد. کیفیت در تمامی مراحل تولید زیر نظر دستگاه اتوماتیک بطور مستمر چک می شود.

ضخامت گالوانیزه پنجره یو پی وی سی تقویت شده متناسب با شرایط درب و پنجره UPVC انتخاب می شود. بطور مثال گالوانیزه با ضخامت نامناسب در ساختمان های مرتفع موجب عدم استحکام درب و پنجره دوجداره دربرابر فشار و دفرمه شدن پروفیل، بالطبع شکست پنجره، نفوذ آب و نشست لنگه های بازشو پنجره خواهد شد.

بنابراین ضخامت گالوانیزه تقویت شده مصرفی باید به درستی و با تخصص کافی انتخاب شود که در آینده گالوانیزه تغییر شکل یافته باعث تغییر شکل پروفیل UPVC نشود، بطور معمول ضخامت مصرفی برای گالوانیزه باید ۱٫۲ میلمیتر باشد.

همچنین در پروفیل های بازشو پنجره یا درب UPVC، گالوانیزه باید بصورت یکپارچه استفاده شود و در فواصل ۳۰ تا ۴۰ سانتی متری به پروفیل UPVC پیچ شود.