میزان عبور نور از شیشه رفلکس

میزان عبور نور از شیشه رفلکس

میزان عبور نور از شیشه رفلکس

میزان عبور نور و میزان بازتاب نور از شیشه رفلکس چقدر است؟

شیشه رفلکس از پوشش دهی مواد فلزی و اکسیدهای فلزی روی یک طرف شیشه ساده تولید می شود.

شیشه رفلکس دوجداره یا تک جداره علاوه بر کاهش میزان عبور نور، زیبایی نمای ساختمان را دوچندان می کند.

در این مطلب میخواهیم میزان عبورنور از انواع رنگ شیشه رفلکس را بررسی کنیم.

میزان عبور نور از شیشه رفلکس

در جدول زیر مقایسه مقدار عبور نور از شیشه رفلکس در شیشه های مختلف را نشان می دهیم.

اینکه شیشه رفلکس چقدر جلوی نور را می گیرد و به چه اندازه داخل منزل را تاریک می کند؟ همانطور که مشاهده می کنیم میزان عبورنور از شیشه ساده ۹۵% است و میزان بازتاب نور بیرونی برابر ۳% است.

مقایسه انواع شیشه رفلکس به ترتیب:

✓ میزان عبور نور از شیشه ساده : ۹۵% و بازتاب نور آن ۳%

✓ میزان عبورنور از شیشه رفلکس سوپرسیلور : ۷۴% و بازتاب نور آن ۲۲%

✓ میزان عبورنور از شیشه رفلکس دودی : ۵۱% و بازتاب نور آن ۶%

✓ میزان عبورنور از شیشه رفلکس سبز نقره ای: ۴۱% و بازتاب نور آن ۳۰%

✓ میزان عبورنور از شیشه رفلکس طلایی : ۳۷% و بازتاب نور آن ۲۷%

✓ میزان عبورنور از شیشه رفلکس صورتی : ۲۷% و بازتاب نور آن ۲۴%

✓ میزان عبورنور از شیشه رفلکس برنز : ۲۰% و بازتاب نور آن ۱۶%

✓ میزان عبور نور از شیشه رفلکس آبی: ۱۹% و بازتاب نور آن ۲۰%

میزان عبور نور از شیشه رفلکس

برای انتخاب رنگ شیشه دوجداره و رفلکس بودن آن به درصدهای بالا توجه کنید.

در برخی مواقع با استفاده کردن از شیشه های رفلکس در پنجره دوجداره، نور محیط به میزان زیادی کاهش پیدا می کند.

در ساختمان هایی که نماهای شیشه ای دارند بطور معمول از شیشه های رفلکسی استفاده می کنند که به میزان کمی نور را عبور دهند.

رنگ آبی در نماهای شیشه ای ساختمان های بلند را بطور حتم دیده اید.

در نظر داشته باشید بدلیل استفاده میزان متغیری از اکسید های فلزی، معمولا شیشه رفلکس تولید شده در چند سال قبل با شیشه تولید شده در حال حاضر، تفاوت رنگ دارد.