تاکوز زیرشیشه در پنجره آلومینیومی و پنجره upvc

تاکوز زیرشیشه در پنجره آلومینیومی و پنجره upvc

زودرن-تاکوز -پنجره آلومینیومی

زودرن-تاکوز -پنجره آلومینیومی

برای جلوگیری از شکست شیشه دوجداره و همچنین راحتی نصب آن در درب و پنجره Upvc ، شیشه نسبت به محل قرارگیری خود در کادر پروفیل، کوچکتر ساخته می شود. بنابراین فاصله ای بین پروفیل و شیشه دوجداره (که میتوان با تاکوز زیر شیشه مشکل را حل کرد) ایجاد خواهد شد.

اگر این فاصله خالی بماند وزن شیشه منجر به تغییر حالت پروفیل خواهد شد و پنجره دوجداره از حالت رگلاژ خارج می شود. به همین دلیل از قطعات پلاستیکی برای پر کردن این فضای خالی با نام تاکوز یا فیلر زیر شیشه استفاده می شود.

تاکوز در دو نوع ثابت و متحرک وجود دارد. در داخل زیرشیشه متحرک قطعه ای وجود دارد که با حرکت دادن آن، تاکوز فضای بیشتری را پر می کند. در نظر بگیرید که استفاده از زیر شیشه با نوع و جنس مناسب در پنجره دوجداره الزامی است.

تاکوز زیرشیشه

مزایای استفاده از تاکوز زیر شیشه

محل قرارگیری در پنجره دوجداره، بغیر از خاصیت پر کنندگی زیر شیشه، این قطعه مزایای دیگری نیز دارد. همچون:

  • ایجاد جایگاهی مناسب برای قرارگیری شیشه
  • تقسیم یکنواخت وزن بر روی سطح پروفیل پنجره
  • ایجاد فضای خالی برای عبور آب و تخلیه آب باران
  • جلوگیری از شکستگی شیشه در اثر برخورد شیشه با بست مولیون
  • رگلاژ پنجره و انتقال وزن شیشه
  • جلوگیری از تغییر شکل پروفیل

تاکوز متحرک
عمدتا در گوشه های پروفیل بکار می رود. در پنجره هایی با ابعاد استاندارد دو زیر شیشه ثابت در قسمت پایین چارچوب و دو متحرک در گوشه ها استفاده می شود. با بزرگتر شدن ابعاد بازشو، تعداد فیلر های زیرشیشه نیز افزایش می یابد.